Who says water buffalo Vietnam herding is hard work?

water-buffalo-vietnam-herding

Vietnam water buffalo herding

Vietnam water buffalo  is considered as a friend of a farmer. Coming to Vietnam, you will have a chance to see lots of water buffalo working on the paddy field as well as eating grass. This experience is very unique.

Ai bảo chăn trâu là khổChăn trâu sướng lắm chứNgồi mình trâu, phất ngọn cờ lauVà miệng hát nghêu ngaoVui thú không quên học đâuNằm đồi non gió mátCất tiếng theo tiếng lúa đang reoEm đánh vần thật mau.

Chiều vương tiếng diều

Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.

Đường về xóm nhà

Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ

Lùa trâu nhốt chuồng

Gánh nước nữa là (a à a) xong

Khoai lùi bếp nóng

Ngon hơn là (a à a) vàng

 

Em mới lên năm, lên mười

Nhưng em không yếu đuối.

Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ

Làm việc rất say sưa

Em biết yêu thương đời trai

Đời hùng anh chiến sĩ

Ước mong sao em nhớn lên mau

Vươn sức mạnh cần lao.

 

Trâu hỡi trâu ơi đi cầy

Trâu ơi đi cấy nhé

Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia

Là của những dân quê

Em bé dân quê Việt Nam

Là mầm non tươi thắm

Sức mai sau xây đắp quê hương

Cho nước giầu mạnh hơn.

 

Vàng lên cánh đồng

Khi trời vươn ánh dương

Trẻ thơ nhớn dậy

Giữ quê, giữ vườn

Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông

Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng

Who says water buffalo herding is hard work?It’s a lot of fun!Sitting on the buffalo, swishing my pendant grass stalkAnd singing out loud.I have fun, but I don’t forget to studyLying on the hill with the cool breezeMy voice joins the sound of the growing rice fieldsI recite my lessons fast

Evening brings the sound of the whistling kites

on the distant barren levee

Along the road home

I recite my lessons, “i” and “tờ”

Bring the water buffalo into the barn

Bring the water into the house and I’m done.

Hot roasted potatoes awaiting

Tastes better than gold.

 

I just turned five (or ten)

But I am not weak

Mom and Dad loves me

Because I work so hard and passionately

I love my life

And I love the life of a hero

I hope I grow up soon

So I can be strong.

 

Hey you, water buffalo, go and plow

Go and plow, ok?

That rice field over there, and that grass hill over there

Belongs to all of us

Children of Việt Nam

We are the fresh new buds

of strength for tomorrow to build our nation

so our nation will be stronger and wealthier.

 

Rice fields turn a golden hue

when the sun rises in the sky

Children grow up fast

Protect the lands, protect the nation

Happy, peaceful lives, the rice fields will soon flower

Endless scented grass, the water buffalo eats all day.

 

If you want to experience ploughing with Vietnam water buffalo and be a farmer in a day. Check it out right here.

Related Posts