Who says water buffalo Vietnam herding is hard work?

Herding water buffalo in Vietnam

A young boy with his water buffalo in Vietnam

Vietnam water buffalo is considered as a friend of a farmer. Coming to

Vietnam, you will have a chance to see lots of water buffalo working on

the paddy field as well as eating grass. This experience is very unique.

I remember when I was a little kid, I often herd water buffalo for eating

grass when I was off from school, which is a part of my childhood I will

never forget.

Vietnam water buffalo herding

The poem in Vietnamese

Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu

sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu,

phất ngọn cờ lau. Và miệng hát

nghêu ngaoVui thú không quên

học đâu. Nằm đồi non gió mátCất

tiếng theo tiếng lúa đang reo. Em

đánh vần thật mau.

Chiều vương tiếng diều

Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.

Đường về xóm nhà

Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ

Lùa trâu nhốt chuồng

Gánh nước nữa là (a à a) xong

Khoai lùi bếp nóng

Ngon hơn là (a à a) vàng

Em mới lên năm, lên mười

Nhưng em không yếu đuối.

Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ

Làm việc rất say sưa

Em biết yêu thương đời trai

Đời hùng anh chiến sĩ

Ước mong sao em nhớn lên mau

Vươn sức mạnh cần lao.

Trâu hỡi trâu ơi đi cầy

Trâu ơi đi cấy nhé

Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia

Là của những dân quê

Em bé dân quê Việt Nam

Là mầm non tươi thắm

Sức mai sau xây đắp quê hương

Cho nước giầu mạnh hơn.

Vàng lên cánh đồng

Khi trời vươn ánh dương

Trẻ thơ nhớn dậy

Giữ quê, giữ vườn

Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông

Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng

The poem in English

Who says water buffalo herding is hard work?

It’s a lot of fun

!Sitting on the buffalo, swishing my pendant grass stalk

And singing out loud.I have fun, but I don’t forget to study.

Lying on the hill with the cool breeze

My voice joins the sound of the growing rice fields I recite my lessons fast

Evening brings the sound of the whistling kites

on the distant barren levee

Along the road home

I recite my lessons, “i” and “tờ”

Bring the water buffalo into the barn

Bring the water into the house and I’m done.

Hot roasted potatoes awaiting

Tastes better than gold.

I just turned five (or ten)

But I am not weak

Mom and Dad loves me

Because I work so hard and passionately

I love my life

And I love the life of a hero

I hope I grow up soon

So I can be strong.

Hey you, water buffalo, go and plow

Go and plow, ok?

That rice field over there, and that grass hill over there

Belongs to all of us

Children of Việt Nam

We are the fresh new buds

of strength for tomorrow to build our nation

so our nation will be stronger and wealthier.

Rice fields turn a golden hue

when the sun rises in the sky

Children grow up fast

Protect the lands, protect the nation

Happy, peaceful lives, the rice fields will soon flower

Endless scented grass, the water buffalo eats all day.

If you want to experience plow with Vietnam water buffalo and be a farmer

in a day. Check out this rice farming tour in Hanoi by Hanoi Eco Tour

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
The following two tabs change content below.

davidcoi

David Nguyen : Freelancer tour guide as well as a passionate writer for Hanoi Eco Tour, who has been working over 10 years in the tourism industry. All articles are written by him from his REAL travel experiences, down to earth and unique.

Related Posts